...Tìm kiếm...

Giới thiệu

Giới thiệu về Sea Portal


Sự ra đời, mục đích

Là một sản phẩm được thực hiện trong dự án “Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam” thuộc đề án 47.

Mục đích chính của Sea Portal là để phát triển khả năng truy xuất đến nguồn dữ liệu to lớn, cùng nhau hợp tác chia sẻ thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu đa tri thức khác nhau, tổ chức xây dựng và đưa ra những văn kiện cũng như đường lối đúng đắn, chuẩn mực

Công nghệ

Được thiết kế là một môi trường quản trị hệ thống thông tin địa lý chuẩn mực và phân quyền, sử dụng một kiến trúc hiện đại, cho phép truy cập vào các nguồn tài nguyên cơ sở dữ liệu địa lý, các sản phẩm áp dụng các thuật vẽ bản đồ và các metadata có liên quan từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau, nâng cao khả năng trao đổi, chia sẻ dữ liệu thông tin địa lý, tận dụng khả năng của hệ thống Internet hiện nay.

Sea Portal được phát triển để kết nối đến những cộng đồng thông tin địa lý và dữ liệu, với một hiệu quả mạnh mẽ và chi phí thấp nhất, dựa trên những nguyên tắc của tổ chức Free and Open Source Software (FOSS) và International and Open Standards về dịch vụ và cách thức.

Khả năng, nhiệm vụ

Thực hiện hai nhiệm vụ:

- Tra cứu và cung cấp thông tin theo yêu cầu người sử dụng trên hệ thống mạng diện rộng: Cung cấp cho người sử dụng một giao diện cho phép tra cứu và tìm kiếm các thông tin thuộc tính và bản đồ thuộc dự án, được lưu trữ, quản lý và phân phối một phần tại CSDL Trung tâm và tại các đơn vị thành viên tham gia Dự án

- Quản lý và cung cấp metadata: Cung cấp cho người sử dụng khả năng tìm kiếm và tra cứu theo vùng địa lý một danh mục tổng quan về nội dung, hiện trạng và lịch sử của các tài liệu, số liệu nghiên cứu, khảo sát, quan trắc, điều tra cơ bản… về biển; Là một công cụ trợ giúp cho việc quản lý, cập nhật và chỉnh sửa danh mục dữ liệu được đưa vào trong quá trình thực hiện dự án cũng như những danh mục dữ liệu phát sinh trong tương lai.

Dữ liệu

- Dữ liệu bản đồ được giới thiệu trên Sea Portal : Là dữ liệu được thực hiện trong dự án Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam bởi các đơn vị tham gia dự án; Là các dữ liệu thuộc nhóm các dự án điều tra cơ bản trong Đề án 47 (Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020); Là các dữ liệu biển được Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo tổng hợp từ các chương trình biển KC-09 (2001 – 2005), chương trình Thuận Hải – Minh Hải, chương trình 48-06, chương trình KT-03 (1991 -1995)…

- Dữ liệu metadata được cập nhật trên Sea Portal: Gồm các bộ số liệu tài nguyên môi trường biển do các đơn vị quản lý được khảo sát điều tra trong giai đoạn triển khai dự án và các bộ số liệu khác được cập nhật trong quá trình triển khai dự án.

- Cùng với sự cộng tác của các cá nhân, đơn vị, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực biển, đại dương, các dữ liệu biển sẽ được Trung tâm liên tục cập nhật, giới thiệu trên Sea Portal

Mong muốn

Thông qua Sea Portal, Trung tâm mong muốn nâng cao khả năng trao đổi và chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức khác nhau để tránh nạn sao chép phạm pháp hay cát cứ dữ liệu, tăng cường mối quan hệ hợp tác trong nỗ lực thu thập dữ liệu và làm cho chúng trở nên hữu ích với cộng đồng xã hội, bảo tồn các loại tài nguyên song song với việc bảo tồn quyền sở hữu thông tin và dữ liệu.

        Phản hồi

Người dùng có thể phản hồi ý kiến đóng góp qua địa chỉ:

Trung tâm thông tin dữ liệu biển và hải đảo - Tổng Cục Biển và Hải đảo - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội - Điện thoại: 04.37618118 - 04.37618158 - Mail: vohung@vodic.vn

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo