...Tìm kiếm...

Trợ giúp

Đối với các câu hỏi thường gặp, tài liệu tham khảo, hướng dẫn hoặc những thông tin khác về cách sử dụng Metadata Portal, vui lòng tham khảo ở trung tâm Tài liệu trên trang web của cộng đồng GeoNetwork.

Nội dung của trang
Tìm kiếm dữ liệu không gian
Dữ liệu không gian và các ứng dụng có liên quan
Tải về dữ liệu không gian

Tìm kiếm dữ liệu không gian

Công cụ tìm kiếm của Metadata Portal sẽ cho cho phép bạn tìm kiếm theo các tiêu chí sau:

 • Tiêu đề
 • Tóm tắt
 • Từ khoá
 • Vị trí
 • Chuỗi tự do (ở bất kỳ tiêu chí nào)

Trong mỗi tiêu chí tìm kiếm, người dùng có thể viết theo cú pháp tìm kiếm sau:

 • string: tìm kiếm tất cả các metadata có chứa chuỗi "string"
 • string1 string2: tương ứng với chuỗi string1 và string2
 • "string1 string2": tìm kiếm tất cả các metadata có chứa chuỗi "string1 string2"
 • string1 and string2: tìm kiếm tất cả các metadata có chứa cả chuỗi "string1" và "string2"
 • string1 or string2: tìm kiếm tất cả các metadata có chứa chuỗi "string1" hoặc "string2"
 • string1 not string2: tìm kiếm tất cả các metadata có chứa chuỗi "string1" nhưng không chứa chuỗi "string2"

Các từ khoá (và, hoặc không) không phân biệt hoa thường. Ví dụ trong trường dữ liệu Tiêu Đề như sau:
anchorage map: tìm kiếm tất cả các metadata có chứa chữ "anchorage" và "map" trong tiêu đề;
"anchorage map": tìm kiếm tất cả các metadata có chứa chữ "anchorage map" trong tiêu đề;
"anchorage map" not roads: tìm kiếm tất cả các metadata có chứa chữ "anchorage map" nhưng không chứa chữ "roads" trong tiêu đề.

Trong việc tìm kiếm từ xa, người dùng có thể lựa chọn nhiều máy chủ trong danh sách; để linh động hơn, người dùng có thể chọn 1 hồ sơ, hệ thống sẽ chọn tất cả các máy chủ được định nghĩa trong hồ sơ đó. Ví dụ như hồ sơ Metadata Portal sẽ lựa chọn tất cả các máy chủ Metadata Portal có cung cấp khả năng tìm kiếm từ xa.
Do việc trao đổi dữ liệu từ xa Z39.50 rất chậm, nên người dùng có thể định nghĩa thời gian giới hạn của việc trao đổi dữ liệu là 10, 20 và 30 giây.

 

Dữ liệu không gian và các ứng dụng liên quan

Dữ liệu không gian có thể được tìm thấy trong Metadata Portal thường được sử dụng như là dữ liệu cơ sở của các ứng dụng web nâng cao. Mục đích của những ứng dụng này là xác định những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, vật nuôi, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, và các vấn đề an toàn thực phẩm.
Người dùng có thể được cung cấp các liên kết để truy cập đến các ứng dụng này.
Những ứng dụng này còn cho phép người dùng thấy được những dữ liệu không gian nào khác tham gia vào ứng dụng.
Những ứng dụng này có thể được truy xuất trực tiếp thông qua giao diện bản đồ động của Metadata Portal.

 

Tải về dữ liệu không gian

Dữ liệu không gian thường luôn sẵn sàng cho người dùng tải về. Dữ liệu được cung cấp theo định dạng dữ liệu mà phù hợp với hầu hết tất cả các ứng dụng địa lý và rất nhiều công cụ miễn phí của GIS.
Để tải dữ liệu về, người dùng cần phải đồng ý với các điều kiện tải dữ liệu. Bạn sẽ được hỏi cung cấp một số thông tin cá nhân, và vui lòng trả lời phản hồi về để hệ thống có thể phát triển dữ liệu ngày một tốt hơn.
Rất nhiều bộ dữ liệu sẽ cho phép bạn tải về những dữ liệu ở khu vực mà bạn mong muốn.