Giới thiệu

Khai thác dữ liệu

...Tìm kiếm...

Đưa dữ liệu của bạn lên Sea Portal

- Bạn có một Cơ sở Dữ liệu về Tài nguyên - Môi trường Biển, Hải đảo Việt Nam chưa có trên Sea Portal?

- Bạn muốn chia sẻ Cơ sở Dữ liệu của mình đến người dùng qua Sea Portal?

- Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo - 83 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội - ĐT: 04.37618118 - 04.37618158

Sau khi kiểm tra tính trung thực và độ chính xác Cơ sở Dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ đưa vào vận hành khai thác trên Sea Portal. Mọi quyền lợi của bạn theo đúng quy định của Sea Portal, bạn có thể tham khảo tại đây.