Giới thiệu

Khai thác dữ liệu

...Tìm kiếm...

Lấy dữ liệu từ Sea Portal

Người dùng có thể khai thác Dữ liệu theo quy định của Sea Portal:

- Theo quy chế Thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, cung cấp và sử dụng Tài nguyên - Môi trường biển, hải đảo (Bạn có thể xem nội dung tại mục Tin tức)

- Liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo - 83 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội - ĐT: 04.37618118 - 04.37618158