Tìm kiếm metadata

Từ khóa 
 
Vị trí
Tỉnh  

Tìm kiếm nâng cao

Từ khóa

Một trong các từ
Hiện / Ẩn các trường tìm kiếm hơn
Tiêu đề
Tóm tắt
Từ khóa
 
Loại dữ liệu
 

Vị trí

Loại
Vùng
 

Thời điểm

Liên kết website

...Tìm kiếm...

Bản đồ

 
Hoàng Sa, Trường Sa 50.000
Địa hình dải ven bờ 1:50.000
 
 
 
Đường biên giới, ranh giới và...
Vùng Đánh Cá Chung Việt Nam -...
Vùng Đặc Quyền Kinh Tế, Lãnh ...
Đường yêu sách các nước
 
 
 
Mạng lưới trạm quan trắc
 
 
 
Khoáng sản ven bờ tỉnh Sóc Tr...
Bản đồ tai biến địa chất
Địa chất môi trường và tai bi...
Địa chất tầng nông, trầm tích...
 
 
 
Bản đồ hoạt động dầu khí toàn...
 
 
 
Nguồn ô nhiễm môi trường biển
Hiện trạng môi trường biển
Khu vực nhạy cảm
Nguồn gây ô nhiễm 1/100000
 
 
 
Bản đồ HTSDD 2010 tỉnh Cà Mau
 
 
 
Tài nguyên nước mưa
Chất lượng nước mặt
Tài nguyên nước mặt
Tài nguyên nước dưới đất
 
 
 
Bình đồ ảnh 1:25.000
Bình đồ ảnh 1:100.000
Bình đồ ảnh 1:1.000.000
Bình đồ ảnh 1:50.000
 
 
 
Bản đồ quang phổ nhóm 3
Bản đồ các vùng tài nguyên dả...
Khối lượng động vật phù du mù...
Độ muối tầng mặt Trường Sa
 
 
 
Môi trường biển
Hải dương học, nghề cá
Nguồn lợi hải sản
 
 
 
Hệ thống cửa sông đê biển Hải...
Hệ thống cửa sông đê biển Quả...
 
 
 
Kinh tế xã hội ven biển
 
 
 
Bản đồ ảnh hưởng nước dâng do...
Bản đồ ảnh hưởng do sóng lớn
Bản đồ ảnh hưởng nước biển dâ...
Thiên tai do sóng lớn
 
 
 
Bản đồ cảng, đèn, phao tiêu, ...
 
 
 
 

Các metadata thay đổi gần đây    

 

Tin tức

 
<< Trước | Tiếp >>