Tìm kiếm tin tức

Tiêu đề Hiện / Ẩn các trường tìm kiếm hơn
 

Liên kết website

...Tìm kiếm...

Tin tức

26-05-2012

Danh mục sản phẩm chuyển giao về Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo của Dự án số 14: “Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt N... 

 
 
 
 
 
 
 
06-04-2012

Metadata ISO 19115-2003 Metadata là các dữ liệu nhằm mô tả dữ liệu GIS. Thông thường trước khi sử dụng một loại dữ liệu GIS nào đó để thực hiện một công việc, chúng ta cần phải tìm hiểu những thông tin liên ...